Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Strážce Walhaly Kennel FCI

Standard CSV

 

FCI : č. 332 (Nr.332/03.09.1999)

Země Původu: Bývalé Československo

Patronát: Slovenská Republika

Použití: Pracovní pes

Klasifikace F.C.I.
Skupina 1 - Psi ovčáci a honáčtí
Sekce 1 - Ovčáci s pracovní zkouškou

Krátký historický přehled
V roce 1955 se v tehdejší ČSSR uskutečnil biologický pokus, křížení německého ovčáka a karpatského vlka.

Pokus potvrdil, že je možné odchovat potomky jak ze spojení psa a vlčice, tak i ze spojení vlka a feny. Převážná většina kňženců měla genetické předpoklady pro další šlechtění. V roce 1965, po ukončení pokusů, byl zpracován projekt k vyšlechtění nového plemene psů, kteří by spojovali použitelné vlastnosti vlka s vhodnými vlastnostmi psa. V roce 1982 byl československý vlčák uznán tehdejším Federálním výborem chovatelských svazů ČSSR jako národní plemeno.

Celkový vzhled

Pevného konstitučního typu, více než středně velký, obdélníkového rámce.Stavbou těla,

pohybem, osrstěním, barvou srsti a maskou připomíná vlka.

FCI : Нет 332 ( Nr.332/03.09.1999 )


Страна происхождения: бывшая Чехословакия
Патронат : Словацкая Республика
Применение: Рабочая Собака
Классификация Ф. С. И.
Группа 1 - Овчарки и пастушьи
Раздел 1 - Овчарки , работающие с теста
Краткий исторический обзор


В 1955 году в тогдашней Чехословакии биологический эксперимент состоялся , пересекая немецкая овчарка и карпатский волк. Эксперимент подтвердил , что это возможно разводить потомство от скрещивания собаки и волка , и волка женщины. Подавляющее большинство гибридов , генетические потребности в дополнительных šlechtění.V 1965 , после эксперимента , в рамках проекта был подготовлен по разведению новых пород собак , которые сочетают в себе используемые качеств волка с полезными качествами собаки . В 1982 году он был признан тогдашний Чехословацкий влчак Федерального комитета животноводческих объединений ЧССР по национальной породой .
общий вид
Фирма введите конституции , больше, чем среднего размера , прямоугольной рамы . Тело ,
Движение , пальто, цвет пальто и маску волка .

TOPlist